Arquitectura Tècnica - Estructures - Construcció Passiva

El món de l’arquitectura i l’edificació està canviant i evolucionant contínuament però ara mateix està començant a mirar cap a un nou horitzó on no només es té en compte l’estètica, la productivitat, els costos..., sinó que es comença a parlar de materials més ecològics, més propers, més sans i amb menys manufactura, així com també es comença a sentir parlar de ser més responsables amb la vida útil del nostre edifici. Per tot això l’eficiència energètica, el confort, la salut, l’autoconsum, la independència energètica... comencen a tenir gran importància en el dia a dia d’aquest sector.

MA2C sempre ha cregut en aquest tipus d’arquitectura i per això ens hem especialitzat en la construcció passiva, que és aquella on el conjunt de l’edifici té la capacitat de proporcionar per sí mateix el ben estar al seu usuari sense haver de malgastar una gran quantitat d’energia i recursos naturals.

Llegir més
About
12 Anys d'experiència

Els nostres serveis

Arquitectura Tècnica

Quan mires un edifici, un monument, una obra arquitectònica o qualsevol tipus de construcció i et demanes com s’ha pogut construir, quins materials s’han emprat, quins costos ha tengut, quins recursos s’han utilitzat, si s’ha seguit un control de qualitat, si s’ha tengut en compte la seguretat i salut dels treballadors que l’han fet possible... l’estàs observant des del punt de vista d’un Arquitecte tècnic.
L’Arquitecte tècnic és el professional del món de l’edificació que té en compte tots aquests paràmetres però que a més pot treballar en camps molt diversos de l’arquitectura.
MA2C és un arquitecte tècnic lliberal i independent que estima la seva feina, involucrat en cada projecte, atent amb els clients i que acumula una gran experiència dins el despatx i dins l’obra, després d’haver participat i col·laborat amb molts projectes i obres diferents.
Els principals serveis que MA2C ofereix són la direcció d’obres, coordinacions de seguretat, col·laboracions en fase de projecte, cèdules d’habitabilitat, certificats energètics, redacció de projectes de seguretat, redacció de projectes tècnics d’arquitectura.

Consultoria Passivhaus

MA2C s’ha format en el poc conegut camp de l’estàndard Passivhaus. Aquest estàndard el va crear un físic alemany pensant com hauria de ser un habitatge perquè fos el més eficient des d’un punt de vista energètic. S’han construït edificis Passivhaus per tot el món i ha esdevingut una referència per la redacció d’algunes normatives tècniques a diferents països. En altres països ja fa més de 25 anys que s’hi treballa però a Espanya i concretament a Balears no se n’ha sentit a parlar fins fa ben poc.
El que més influeix en apostar per un habitatge d’aquest tipus és visitar-ne algun i compartir l’experiència amb aquell que ja hi viu. El confort i benestar que s’hi sent dintre és molt diferent del que estam acostumats. A més a més són edificis que contribueixen a la salut de les persones i l’estalvi energètic en poc temps.
Els 5 pilars de l’estandart Passivhaus són:

- Un superaïllament
- L’eliminació dels ponts tèrmics
- L’hermeticitat
- Finestres d’alt nivell
- Ventilació mecànica amb recuperació de calor.

Consultoria d'estructures

El disseny i càlcul d’estructures en edificació va ser la primera formació especialitzada per la que hem vaig interessar just després d’acabar l’etapa universitària. Sabia que era important tenir coneixements específics en un món tan competent i després d’haver acumulat molta experiència en distints projectes, assessoraments i direccions específiques puc assegurar que m’ha servit per perdre la por, i mai el respecte, a les estructures arquitectòniques.
MA2C ofereix els serveis de disseny i càlculs d’estructures en projectes d’arquitectura i edificació per a professionals o despatxos d’arquitectura. També ens movem molt còmodes en direccions d’obra ja que s’ha treballat molt dins aquest camp.

Darrers projectes