Direccions d'obra
Consultoria passivhaus

Direccions d'obra

S’ofereixen els serveis de direcció d’obra per qualsevol tipus d’encàrrec o projecte d’arquitectura. Treballam tant en obra nova com en reforma i rehabilitació ja sigui en habitatges, hotels, locals, naus industrials, instal·lacions esportives... Ens sentim molt còmodes també en la reforma i rehabilitació d’edificacions tradicionals.

Seguretat i Salut
Consultoria passivhaus

Seguretat i Salut

Podem contribuir a la seguretat i salut dels treballadors d’una obra des del punt de vista del coordinador de seguretat, el qual és necessari en la majoria d’obres d’edificació que es duen a terme actualment.

També ens dediquem a l’elaboració de projectes de seguretat i salut i plans de seguretat per a empreses contractistes d’una obra.

Redacció de projectes
Consultoria passivhaus

Redacció de projectes

Tenim gran experiència en la redacció de projectes d’aquitectura després d’haver acumulat més de 12 anys formant part d’un despatx.

Concretament podem assumir com a tècnics mitjans projectes de canvis de coberta, piscines i demés intervencions no majors.

Cèdules d'habitabilitat
Consultoria passivhaus

Cèdules d'habitabilitat

Podem preparar, signar i tramitar la documentació per obtenir o renovar la cèdul·la d’habitabilitat del vostre habitatge.

Certificats d'Eficiència Energètica
Consultoria passivhaus

Certificats d'Eficiència Energètica

Actualment per poder llogar o vendre un immoble s’ha de tenir el certificat d’eficiència energètica. MA2C el pot elaborar i tramitar.