Asesoria Específica Certificació segons l’Estandar Passivhaus
Consultoria passivhaus

Asesoria Específica Certificació segons l’Estandar Passivhaus

La normativa Espanyola específica en edificació està virant cap a un nou tipus de concepte en l’habitatge com són els edificis de consum quasi nul. MA2C ha apostat per un la formació en aquest sector mitjançant l’incorporació de l’estàndard Passivhaus dins el projecte i obra que realitza. Creïm en construir edificis passius que siguin capaços de ser autosuficients energèticament i per tant més respectuosos amb el medi ambient.

MA2C ofereix els serveis d’assessoria en fase de projecte per poder certificar després l’edificació segons aquest reconegut i prestigiós segell.

Direcció d'obra segons estandar passivhaus
Consultoria passivhaus

Direcció d'obra segons estandar passivhaus

Una vegada projectat qualsevol edificació Passivhaus s’ha de fer realitat perquè el client el pugui gaudir. Per això s’ha de tenir experiència en aquesta especialitat i dirigir correctament l’obra perquè arribi a l’objectiu final desitjat.

MA2C té moltes ganes d’aportar els seus coneixements en la construcció passiva i per això ofereix els serveis de direcció d’obra segons l’estàndard Passivhaus